Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wandelen in de duisternis

Leven in de zonde, vol haat tegenover zijn medemensen.

Het tegenovergestelde van wandelen in het lichtWandelen in het licht.

"Die zwartgallige duisternis zoekende Twyfelaars, die nooit stellen, nooit bewyzen, geen vast punt hebben, altoos bedillen, altoos aanvallen, altoos ondermynen; die over het gebrek aan licht klaagen, en het overal uitblusschen; die van onkunde en domheid veel geschreeuw maaken, en zich zelf voor wyzer houden, voor de eenige denkers, de zoekers der waarheid; zy, die te verwaand zyn om by eenen gekruisten Jezus van Nasareth hun heil te zoeken, zyn de Pestilentien die in de duisternis wandelen." (Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend, 1784, derde brief)

Heeft betrekking op:

1 Johannes 1:5-7, 1 Johannes 2:9-11