Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wandelen in het licht

In de voetsporen van Jezus gaan; fig. in een situatie van gelukzaligheid verkeren.

Dit is natuurlijk de tegenhanger van wandelen in de duisternisWandelen in de duisternis.

"Zij spreken met de dieren, zij wandelen in het licht, maar zodra de mensen en hun laster hen benaderen, sluit een wolk van duisternis hen als een pantser in." (Elsevier, 29-05-1993)

Heeft betrekking op:

1 Johannes 1:5-7, 1 Johannes 2:9-11