Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, ...

Doe een ander niet iets aan wat u zelf ook niet wilt ondergaan.

De volledige uitdrukking luidt: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Anders dan velen denken, staat deze uitdrukking nergens letterlijk zo in de bijbel. Jezus heeft in de Bergrede wel een uitspraak gedaan die hetzelfde principe bevat, maar daarin wordt dat nota bene positief geformuleerd: 'Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.' (Matt. 7:12)

In het deuterocanonieke boek Tobit staat een zin (4:15) die op onze uitdrukking lijkt, ook negatief geformuleerd: 'Doe een ander niets aan dat je zelf verafschuwt.' De Statenvertaling heeft hier: '... en doet niemandt 't gene ghy hatet.'

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 7:12, Lucas 6:31, Tobit 4:15