Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Water in wijn veranderen

Een wonder verrichten.

Jezus deed zijn eerste wonder op de bruiloft te Kana. Toen de wijn op was, liet Jezus zes kruiken met water vullen. Dat veranderde is wijn, die zelfs beter was dan de eerste. Water in wijn veranderen betekent: iets realiseren wat men voor onmogelijk houdt.

"Maar zoals in de bijbel water wijn werd, en in het gewone leven wijn urine, zo veranderde bij Leo en mij vodka in pikzwarte inkt." (A. F. Th. van der Heijden, Asbestemming. Een requiem, 1995, p. 146)

Heeft betrekking op:

Johannes 2:9