Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wee het land, welks koning een kind is

Het land dat op een onverstandige manier bestuurd wordt, is te betreuren.

Prediker breidt de zegswijze nog iets verder uit en maakt direct duidelijk wat hij met de uitspraak bedoelt: 'Je bent beklagenswaardig, land, wanneer je koning maar een kind is en zijn raadgevers al in de morgen naar een feestmaal gaan.'

Heeft betrekking op:

Jesaja 3:4, Prediker 10:16