Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Feesten

Weesgegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Het Weesgegroet is naast het Onzevader het meest gebruikte gebed in het katholieke geloof. Meestal wordt het niet één keer uitgesproken maar meerdere keren achter elkaar, al dan niet regelmatig afgewisseld met andere gebeden. Het aantal van de gebeden kan afgeteld worden aan de kralen van een rozenkrans. Het bidden van zo'n rozenkrans gebeurt vaak op een tamelijk mechanische manier; de bidder mompelt de teksten voor zich uit zonder bij de inhoud van elke regel afzonderlijk stil te staan. De bedoeling is echter dat de herhaling van de tekst voor een verandering in de geestesgesteldheid zorgt die de bidder dichter tot het heilige brengt. In het meest extreme geval zou iemand die dit gebed als een mantra herhaalt in trance kunnen raken.

De tekst van dit gebed is samengesteld uit regels die bekend zijn uit de bijbel. Het opent met de woorden waarmee de engel Gabriël Maria begroet (Lucas 1:28) en vervolgt met de woorden die Elisabet tegen Maria zegt (Lucas 1:42). In deze vorm is de tekst al sinds de 10e eeuw in de katholieke liturgie gebruikt. De smeekbede aan het eind, waarin de bidder zich direct tot Maria richt, werd in de loop van de 16e eeuw toegevoegd. In de katholieke liturgie wordt het gebed eerder in het Latijn gebruikt; ook sommige individuele bidders verkiezen deze versie:

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Sancta Maria, Maria ora pro nobis, nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Zie ook

  • Constant Permeke
    het angelus

Heeft betrekking op:

Lucas 1:28, Lucas 1:42