Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Weg met de afgoden!

Heb geen ontzag voor afgoden - dat is de enige boodschap die schrijver van dit boekje heeft. Hij werkt dat thema niet uit in een redenering, maar met losse schimpscheuten. In plaats van te argumenteren roept hij beelden op, beelden die we ook in andere bijbelboeken tegenkomen; vgl. Jesaja 44:6-20 en 46:5-7, Jeremia 10:1-16, Psalm 115:4-8 en 135:15-18, Deuteronomium 4:28. De lezer krijgt in deze tekst een volhardende herhaling voorgeschoteld van het inzicht dat de goden nutteloos, waardeloos, machteloos, stom, onnozel en kwetsbaar zijn.

Heeft betrekking op:

Brief van Jeremia 1:1-72