Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Werken der duisternis

Zonden, handelingen die het licht niet kunnen verdragen.

In de bijbel wordt vaak de tegenstelling gehanteerd tussen licht en duisternis. Licht staat voor het goede, duisternis voor het slechte.

"Ik weet meer van joului werk der Duisternis dan je denkt; ik ken dat lieflyk Oeffening houden." (Betje Wolff en Aagje Deken, De werken van Wolff en Deken 79, 1782)

Heeft betrekking op:

Efeziƫrs 5:11