Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wet van Meden en Perzen

Een regel waarvan nooit wordt afgeweken.

Een wet van Meden en Perzen gold als een koninklijk raadsbesluit, dat onder geen beding mocht worden veranderd. Vgl. Ester 8:8: 'Want wat geschreven is in naam van de koning en verzegeld met de zegelring van de koning kan niet worden herroepen.'

"Waar komt die 65 [de leeftijd waarop men met pensioen mag/moet] vandaan? Een wet? Van Meden en Perzen?" (NRC Handelsblad, 21-1-1999)

Heeft betrekking op:

Ester 1:18-19, Ester Grieks 1:19, Daniƫl 6:9