Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

Wettelijke afstamming

De stamboom van Jezus, de lijst met zijn voorvaderen zoals die genoemd wordt in de evangeliën van Matteüs en Lucas, vertoont een merkwaardige draai. In Matteüs 1:16 staat: ‘Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, …’ En in Lucas 3:23 staat: 'Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli, ...' De verbindende link tussen Jezus en de beroemde voorvaderen is dus niet Maria maar Jozef, de vader. Maar zoals in de verhalen omtrent Jezus' geboorte duidelijk wordt gemaakt, is Jozef niet de biologische vader van Jezus: Maria werd zwanger door de heilige Geest.

Belangrijk is vooral dat Jozef met Maria trouwt en het kind daardoor binnen het huwelijk werd geboren, zoals in het vervolg bij Matteüs wordt uitgelegd (Matt. 1:18-24). Daarmee is de wettelijke afstamming geregeld, volgens een regeling die ook bij ons nog steeds geldt: artikel 315 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat een kind dat geboren wordt tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, de (ex-)echtgenoot van de moeder als vader heeft. De biologische afstamming doet niet ter zake ...

Zie ook

  • Jan Mostaert
    De boom van Jesse

Heeft betrekking op:

Matteüs 1:16, Lucas 3:23