Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wie ben ik, dat ...?

Retorische vraag, waarop het antwoord ‘een onwaardige, een onbekwame’ verwacht wordt.

De persoon om wie het gaat acht zichzelf onbekwaam of onwaardig om een bepaalde taak te volbrengen. Oorspronkelijk was het een uiting van bescheidenheid tegenover God: Mozes werd geroepen om het volk van Israël te leiden bij de uittocht uit Egypte, maar achtte zich niet geschikt voor die taak. Tegenwoordig is het meer een algemene bescheidenheidsformule.

"Een geheel andere Juliana doet zich kennen vanaf 1948. De schok die het opvolgen van haar diep gerespecteerde moeder met zich meebrengt, zorgt voor een persoonlijkheidstransformatie. 'Wie ben ik dat ik dit doen mag,' zijn de historische woorden waarmee ze het hoogste ambt aanvaardt." (René Zwaap, De Groene Amsterdammer, 27-03-2004)

Heeft betrekking op:

Exodus 3:11