Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wie heeft, hem zal gegeven worden

Wie rijk is, zal alleen nog maar rijker worden.

Deze zegswijze komt letterlijk uit de mond van Jezus, maar hij bedoelde er iets totaal anders mee. De hedendaagse zegswijze gaat over materiële zaken, terwijl Jezus doelde op geestelijk inzicht. Iemand die de gelijkenissen van Jezus begrijpt en er ook naar handelt 'heeft veel en zal nog meer krijgen'. Maar iemand die niet naar Jezus' woorden luistert 'hem zal zelfs het laatste worden ontnomen'.

Heeft betrekking op:

Matteüs 25:29, Marcus 4:25, Lucas 9:26, Lucas 8:18