Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wie in zijn woorden niet struikelt, is een volmaakt man

Iemand die nooit iets verkeerds zegt, is volmaakt - en volmaakte mensen bestaan niet.

Jakobus besteedt in hoofdstuk 3 van zijn brief uitgebreid aandacht aan 'de zonden van de tong'. Wat gaat er niet veel fout door ondoordacht spreken, verkeerd gekozen woorden, geroddel, leugens en kwaadsprekerij.

"Ik weet niet hoe bijbelvast de heren Strengers en Smit zijn. Maar misschien heeft de tekst uit Jacobus 3 vers 2 hen dinsdag 1 februari tijdens de raadsvergadering door het hoofd gespeeld. 'Wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man.' Beiden moesten ze zich verantwoorden over – onder andere – te vlot woordgebruik." (Piet Jonkman, 'Lesje geleerd? Wethouder Strengers versus Raadslid Smit' (column), amersfoort-christenunie.nl, 7 feb. 2005)

Heeft betrekking op:

Jakobus 3:2