Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wie oren heeft om te horen, die hore

Luister aandachtig en neem de vermaning ter harte.

Jezus zegt tegen zijn toehoorders dat wat hij zegt, niet het ene oor en het andere weer uit moet gaan, maar dat er ook actie wordt verlangd. Met deze zegswijze benadrukt hij dus het belang van zijn woorden. In de NBV wordt de zegswijze helderder vertaald met: 'Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!'

Heeft betrekking op:

Marcus 7:16, Marcus 4:23, Marcus 4:8-9, Matteüs 13:9-13, Matteüs 11:13-15, Lucas 14:35, Lucas 8:8