Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wie zal het kromme recht maken?

Men kan niet veranderen wat niet te veranderen is.

Deze zegswijze en betekenis zijn direct terug te leiden op twee teksten uit Prediker (1:15 en 7:13), maar er is ook zegswijze die hier indirect op terug te voeren is en toch iets anders betekent: Wie krom is, kan niet recht gaan. Dit spreekwoord betekent zoveel als: een slecht mens kan niet veel goeds doen

Heeft betrekking op:

Prediker 7:13, Prediker 1:15