Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wie zich in gevaar begeeft, komt erin om

Men moet geen onnodige risico's nemen.

J. van Delden bespreekt in zijn boek Spreekwoorden en gezegden uit de bijbel (2004), een herziene uitgave van De Tale KanaƤns. Bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen (1982), ook een aantal zegswijzen 'in de marge'. Hij schrijft (p. 324): 'Enkele zijn ontleend aan de apocriefe boeken en behoren als zodanig niet tot de taal van de bijbel in engere zin.'
Bij deze uitdrukking noteert hij dat die waarschijnlijk aan Wijsheid van Jezus Sirach 3:26 ontleend is.

Heeft betrekking op:

Wijsheid van Jezus Sirach 3:26