Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Wij struikelen allen in vele

Wij hebben allemaal onze fouten en gebreken.

"Ik heb gedacht: wij struikelen allen in velen: de knaap is nog jong en hij heeft geen weerstand kunnen bieden aan de stem der verleiding, toen zij tot hem sprak." (Jacob van Lennep, De Lotgevallen van Klaasje Zevenster (5 dln.) 's-Gravenhage-Leiden-Arnhem, 1866, dl. 4, p. 138)

Heeft betrekking op:

Jakobus 3:2