Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Muziek

Willem Boogman - La Passione della Parole

Op 20 februari 2010 ging La Passione della Parola van Willem Boogman (1955) in première. De compositie voor 21-stemmig gemengd koor werd uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Klaas Stok. Het was ook dat koor dat Boogman ruim tien jaar eerder opdracht had gegeven voor een nieuw koorwerk over zowel de millenniumviering als de geboorte van Christus. Uiteindelijk nam het componeren van La Passione della Parola veel meer tijd in beslag dan gepland; het stuk werd pas in 2004 voltooid.

Het koorwerk duurt 54 minuten en bestaat uit zes delen. Het eerste deel, Exodos getiteld, heeft als thema 'De verdrijving in de woestijn. Het Lot'. Het is opgebouwd uit de volgende delen: koraal, recitatief, motet, koraalvariatie, melodrama en pastorale. De andere vijf delen - elk daarvan weer verder onderverdeeld - dragen de titels Opstanding, Optreden, Offer, Overgang en Overgave. Tussen de zes delen vormen vijf getoonzette gedichten van M. Vasalis de scharnierpunten.

In de toelichting op zijn website schrijft Boogman:

De millenniumviering verwijst naar het jaar nul, naar een begin van een kalendertijd, maar vooral naar het maken van een nieuw begin temidden van allerlei reeds bestaande tradities zoals het Joodse geloof en de oud-Griekse en Romeinse cultuur. In ieder geval claimt de Christelijke traditie een begin dat zich steeds weer vernieuwt. La Passione della Parola gaat over het maken van een begin.
Geen nieuw begin zonder absoluut moment, zoals treffend verwoord in het vers van Johannes: 'In het begin was het Woord' - met een hoofdletter. Zonder dit Woord 'is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven.' (Joh. 1:3-4) Het Woord leeft, lijdt in diepe verlorenheid want verlangt en streeft naar Zijn hoge bestemming die bestaat in de eeuwige vereniging met God. Sterven en de terugkeer in dit leven completeren de beweging van het Woord die hoort bij een steeds vernieuwd begin.
Dit stramien vormt de inhoud van La Passione della Parola, met de aantekening dat de vereniging met God voor mij geen geloofsbetekenis heeft en ik de term 'Woord' niet kan lezen zonder te denken aan alle mogelijke woorden die de dichterlijke potentie hebben 'het Woord' te zijn - al was het maar één keer.

Zie voor meer informatie over deze passie en o.a. een aantal bladmuziek-fragmenten: www.willemboogman.nl

Heeft betrekking op:

Johannes 1:1-4