Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Ze zijn één hart en één ziel

Ze zijn een hechte, eensgezinde gemeenschap

In deze woorden beschrijft de StatenvertalingDe Statenvertaling van 1637 de eerste christengemeente in Handelingen. Ze zijn het blijkbaar niet alleen op alle punten met elkaar eens, ook delen ze zelfs alle goederen met elkaar. Deze uitdrukking wordt ook wel gebruikt als 'Ze zijn één van hart en één van ziel'.

Heeft betrekking op:

Handelingen 4:32