Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Ze zullen hun zwaarden slaan (omsmeden) tot spaden

Van oorlogvoeren overgaan tot een toestand van vrede.

Op verschillende plaatsen in de bijbel wordt het omsmeden van zwaarden tot ploegscharen (ploegijzers) en tot spaden gebruikt om een toestand van vrede aan te duiden.

"Van geender Oorlogen men en wiste, Soe datmen van sweerden ploech ijsers smede." (Anna Bijns, Refereinen, uitgegeven door W.L. van Helten, Rotterdam, 1875, p. 332)

"Of het ploegscharen worden, melden de nieuwsbronnen niet, maar feit is dat er in Jamaica 2000 wapens worden vernietigd." (Trouw, 9 febr. 2012, 'Jamaica vernietigt duizenden wapens in verbrandingsovens')

Heeft betrekking op:

Micha 4:3, Jesaja 2:4