Overzicht bijbelboeken

Lemma

Zerubbabel

Zerubbabel, de zoon van Sealtiƫl, wordt in het bijbelboek Ezra genoemd als een van de twee leiders van de Joodse ballingen die (circa 520 v. Chr.) terugkeren uit Babylon. Hij deelt het leiderschap met de hogepriester JozuaJozua (Ezra 2:2; 3:2). Onder hun leiding wordt, na terugkeer van de ballingen in Juda, een begin gemaakt met de herbouw van de tempel, die in 586 v. Chr. verwoest was door de Babyloniƫrs (Ezra 5:2). In Haggai 1:1 wordt Zerubbabel 'gouverneur' genoemd: terwijl Jozua de religieuze leider was, was hij de hoogste wereldlijke leider van de Perzische 'provincie' Juda. Het boek 1 Kronieken schaart Zerubbabel onder de nakomelingen van David, wat zou betekenen dat hij van koninklijken bloede was (1 Kron. 3:16-19; zie ook Mat. 1:12-13; Luc. 3:27). Ten slotte is het opmerkelijk dat in sommige passages in Zacharia (vooral 4:6-10) Zerubbabel messiaanse trekken worden toebedeeld.

Heeft betrekking op:

Toon locaties lemma