Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

Zes discussies

Het boek Maleachi bevat, tussen het opschrift (1:1) en de epiloog (3:22-24), een zestal discussies waarin 'trouw' een sleutelbegrip is. Tegenover het 'jullie zeggen ...' staat steeds het antwoord van de HEER bij monde van zijn profeet.
1. De HEER heeft Israël uitgekozen om lief te hebben (1:2-5)
2. De priesters (Levieten) hebben het verbond met Levi verbroken (1:6-2:9)
3. Het volk heeft het verbond met zijn voorouders verbroken (2:10-16)
4. De HEER zendt zijn bode en zal oordelen (2:17-3:5)
5. Oproep tot bekering en belofte van zegen (3:6-12)
6. De dag van de HEER: trouw wordt beloond, ontrouw bestraft (3:13-21).

Heeft betrekking op:

Maleachi 1:1-3:24