Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zich de lendenen omgorden

Je gereedmaken voor de strijd.

Op verschillende plekken komt deze uitdrukking voor die onder woorden brengt wat een soldaat doet wanneer hij ten strijde trekt. Hij bindt allerlei wapens en kledingstukken om zijn lichaam (zijn lendenen) zodat hij goed voorbereid de strijd aan kan gaan.
De lendenen zijn de onderste delen van de rug, om precies te zijn het gedeelte van de rug net boven de heupen. Een gordel of riem wordt om de lendenen gedragen. Lendenen worden beschouwd als zetel van de lichamelijke kracht. De lendenen worden ook wel in verband gebracht met de mannelijke voortplantingsorganen. Een kind kan zo aangeduid worden als 'de vrucht zijner lendenen' (bijv. Hand. 2:30).

"Omar ... voelde zich éénmaal zoo verbitterd, dat hij, schuimende van woede, zijn zwaard aangordde, om den Profeet op te zoeken, en zich in zijn bloed te baden." (J.H. van der Palm, Redevoeringen, Verhandelingen en Losse Geschriften (Nieuwe uitgave, 5 dln.) Leeuwarden, 1854-1855, dl. 1, p. 106)

Heeft betrekking op:

Exodus 12:11, Nehemia 4:12, 1 Koningen 18:46, Job 38:3, Jeremia 1:17, Lucas 12:35