Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zijn woord is geen evangelie

Wat hij zegt, is niet altijd waar.

Evangelie betekent in het algemeen blijde boodschap. Hier heeft het de betekenis van de onloochenbare waarheid. In die geest wordt in Galaten 2:5 en 14 gesproken over de ‘waarheid van het evangelie’.

Hy can sijn loosheit cleden so wel
Recht off ewangelien waren
(Reinaerts historie [Reinaert II], r. 4640-4641)

Heeft betrekking op:

Galaten 2:5