Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zilverlingen

Zilverstukken; verradersloon.

Het woord 'zilverlingen' is in principe een neutraal, ouderwets woord voor zilverstukken, zilveren munten. De Nieuwe Bijbelvertaling geeft in het Oude Testament bijv. 'vijftig zilverlingen' nu weer als 'vijftig sjekel zilver' (o.a. Deut. 22:29). Door het optreden van Judas Iskariot (Matt. 26-27) heeft het begrip 'zilverlingen' een negatieve klank gekregen; voortaan is het besmet met de waarde 'verradersloon'. Vgl. het verhaal Vijfhonderd zilverlingenRemco Campert - Vijfhonderd zilverlingen van Remco Campert.

Dat 'zilverlingen' met Judas geassocieerd worden, blijkt ook uit de naam judaspenning voor de plant Lunaria annua: de zilverglanzende tussenschotjes van de vruchten, die wel in winterboeketten worden gebruikt, doen denken aan Judas' zilverlingen.

"Echte duurzaamheid is niet te koop voor een handvol zilverlingen." (Trouw, redactioneel commentaar, 28 maart 2009)

Zie ook

  • Toon terzijde Een judasloon, judasgeld

Heeft betrekking op:

Matteüs 26:15, Matteüs 27:3-10