Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zo arm als Job

Straatarm.

In het begin van verhaal is Job steenrijk: 'de aanzienlijkste man van het Oosten' (1:3). Aan het eind van het hoofdstuk is hij alles kwijt wat hij bezat.

"Ha, meneerke Brys was in Engeland zo arm als Job, en hoopte eerlang op een bureeltje te mogen komen!" (L.P. Boon, De Kapellekensbaan/Zomer te Ter-Muren, 1980, p. 397)

Heeft betrekking op:

Job 1:13-22