Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zo oud als Methúsalem

Stokoud.

Metuselach (Methusalem) was volgens Genesis de oudste van de eerste mensen op aarde; hij werd 969 jaar.

[De 81-jarige Julius Hammer overweegt eventjes een veel jongere vrouw te betasten.] "Natuurlijk houdt hij zijn hand thuis. Hij is een heer. Iets anders is dat hij zoiets niet meer durft, mettertijd is hij timide geworden, in het besef ook dat een brakke methusalem als hij zich bespottelijk maakt door alleen nog maar te durven wijzen naar bloeiend schoon als het hare." (Jeroen Brouwers, Bittere bloemen, Antwerpen/Amsterdam: Atlas, 2011, p. 80)

Heeft betrekking op:

Genesis 5:27