Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zo rijk als Boaz

Heel rijk

Boaz was een schatrijke boer uit Betlehem, en bovendien een goede werkgever. Naar zijn voorbeeld werden in het begin van de 19e eeuw lokale coöperatieve banken opgericht op protestants-christelijke grondslag, Boazbanken geheten (later: de Nederlandsche Middenstandsbank).

Heeft betrekking op:

Ruth 2:1