Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zo wijs als Salomo

Heel wijs en verstandig; vaak ook spottend gebruikt voor iemand die eigen-wijs is.

Nog ironischer is de variant Zo wijs als Salomo’s kat.

Salomo stond bekend om zijn wijsheid om oplossingen te vinden in ingewikkelde sitiuaties, zoals met de twee hoeren die ruzieden over wie de moeder was van het nog levende kindje (1 Kon. 3). Zijn vonnis is spreekwoordelijk geworden: een salomonsoordeelEen salomonsoordeel (Salomo's oordeel). Uit alle windstreken kwam men zich vergapen aan Salomo’s wijsheid. Bekend is het bezoek van de koningin van Seba (1 Kon. 10).

"Hij is zoo wijs als Salomo's kat, die drie dagen vóór de regen thuis kwam en nog was haar achterste nat." (C. F. Zeeman, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen, aan den Bijbel ontleend. Dordrecht, 1877)

Heeft betrekking op:

1 Koningen 5:9-14