Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zonder aanzien des persoons

Onafhankelijk van rang of stand; onpartijdig.

Aanzien heeft in deze uitdrukking de betekenis: in acht nemen, mee laten wegen. De zegswijze treffen we aan in jongere bijbelvertalingen. De Statenvertaling van 1637 heeft zonder aanneming des persoonsAanneming des persoons .

"Rebellen die moorden, martelen en brandstichten zonder aanzien des persoons [in Freetown, Sierra Leone]." (NOS Journaal, 2-3-1999)

Heeft betrekking op:

1 Petrus 1:17