Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zonder vlek of rimpel

Er mankeert niets aan; onberispelijk, zonder gebrek.

In het laatste gedeelte van Efez. 5 wordt de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk vergeleken met de verhouding tussen Christus en de kerk. De man moet even liefdevol met zijn vrouw omgaan als Christus met de gemeente. Het doel van Christus is de gemeente zonder vlek of rimpel bij zich te nemen.
Varianten zijn: zonder rimpel of kreuk, zonder rimpel of vlek.

Lof die alle staten geeft goet exempel
Door u reyn suyver stichtige manieren!
Ghij zijt heel schoone, sonder vlecke oft rempel
(Anna Bijns, Refereinen [ed. 1567], p. 263)

Heeft betrekking op:

Efeziƫrs 5:27