Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

Zoutvat met Abraham

Adam van Vianen
Zoutvat met het offer van Abraham

Dit zoutvat vormt de pendant van het zoutvatZoutvat met Kaïn en Abel met de voorstelling van Kaïn en Abel dat een jaar eerder gemaakt is. Op dezelfde manier, met in elkaar vloeiende vormen, wordt hier het offer van Abraham voorgesteld. De engel is al ter plekke en pakt het zwaard vast en met de andere hand Abrahams arm om te voorkomen dat hij zijn zoon onthoofdt. Ook het zoutbakje is versierd met engelenkopjes.

Na twintig jaar als goud- en zilversmid te hebben gewerkt, ontwikkelde Adam van Vianen vanaf 1614 zijn eigen bijzondere stijl. De kracht hiervan ligt in het plastisch modelleren van het zilver waarbij het ornament geen toegevoegde decoratie meer is, maar samen met de figuren de vorm van het object bepaalt. Het maken van bijna losstaande figuren werd in het algemeen als een bravourestukje beschouwd, dat de edelsmid op één lijn plaatste met de beeldhouwer. De compositie van de figurengroep toont Van Vianens belangstelling voor renaissancesculptuur. Vooral de overeenkomsten met het werk van Michelangelo vallen op.

Beide zoutvaten hebben aan de binnenzijde van het bakje een vierkant gat. Dat duidt erop dat ze in de loop der tijd hun functie als zoutvaten hebben verloren. Waarschijnlijk zijn ze in de achttiende eeuw omgebouwd tot kandelaars.

Zie ook

  • Schoonhoven
    Zilverwerk op bijbel met Abrahams offer

Bibliografische referenties

Zeldzaam Zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen. Tent. cat. Centraal Museum Utrecht, 1985.

Heeft betrekking op:

Genesis 22:10-12