Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

Zoutvat met Kaïn en Abel

Adam van Vianen
Zoutvat met Kain en Abel

Zout wordt van oudsher al gezien als een heel bijzondere stof en onmisbaar levensmiddel. Daarom werd aan zoutvaten een bijzondere waarde toegekend. Vaak werden ze als bijzondere pronkstukken voor op tafel gemaakt. Dit zoutvat waar een pendant bij hoort, is bijzonder omdat de kunstenaar ze als één geheel beeldhouwde. Schaaltje, stam en voet zijn geen aparte onderdelen maar lopen in elkaar over.

Uit de met kwabornamenten versierde voet verrijst een figurale groep die het zoutbakje draagt. De twee figuren zijn verwikkeld in een gevecht op leven en dood. De één ligt al weerloos op de grond, zijn tegenstander heeft hem de voet op de keel gezet en staat op het punt hem met een ezelskaak dood te slaan. Vanwege de ezelskaak werd soms aangenomen dat hier Simson voorgesteld is die een Filistijn doodslaat. (Rechters 15:15-17). Waarschijnlijker is echter dat het om een voorstelling van Kaïn gaat die zijn broer Abel doodslaat. Een ander argument hiervoor is het feit dat het zoutvat in 1662 onder deze titel in een inventaris vermeld wordt en dat er een tweede zoutvatZoutvat met Abraham bijhoort dat eveneens een scène uit Genesis voorstelt.

Bibliografische referenties

Zeldzaam Zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen. Tent. cat. Centraal Museum Utrecht, 1985

Heeft betrekking op:

Genesis 4:8, Rechters 15:15