Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Zwaar van tong

Niet gemakkelijk kunnen spreken, een spraakgebrek hebben.

God wilde Mozes naar de farao sturen met de opdracht het volk van Israël te laten vertrekken. Mozes wierp toen tegen dat hij geen goede spreker was: ‘... ik ben zwaar van mond, en zwaar van tong’ (Statenvertaling). Hij kreeg toen zijn broer Aäron mee als woordvoerder. In Ezechiël staat 'zwaar van tong' voor de onbegrijpelijkheid van vreemde talen.

"'Wat een geluk,' zucht Joel, 'dat Mozes zwaar van tong was. Anders had hij misschien nog weet ik hoeveel geboden er bij gemaakt!'" (Overdenking van Joodse humor, site Doopsgezinde Gemeente Mid-Fryslan, jan. 2006)

Heeft betrekking op:

Exodus 4:10, Ezechiël 3:5-6